U kan zich telefonisch of via mail bij mij aanmelden voor een eerste afspraak. Ik zal u dan verder informeren en enkele praktische zaken toelichten. Vervolgens wordt het logopedische probleem uitgebreid besproken. Ten slotte wordt er een nieuwe afspraak gemaakt voor een diagnostisch onderzoek.

Na de verwerking van het onderzoek worden de resultaten aan u meegedeeld. Indien logopedische therapie noodzakelijk is, ontvangt u de documenten voor eventuele tegemoetkoming. Zodra de adviserend geneesheer zijn akkoord geeft, kan een eerste therapiesessie ingepland worden. De duur en hoeveelheid is afhankelijk van de ernst van het probleem.

Therapie wordt voornamelijk in de praktijk gegeven, maar omwille van omstandigheden kan dit ook aan huis doorgaan. Voor kleuters kan dit ook op school tijdens de schooluren, mits akkoord van de leerkracht/directie/… .

Op feestdagen kunnen er geen afspraken gemaakt worden. Tijdens schoolvakanties is dit wel mogelijk. Er wordt dan een andere uurregeling aangenomen dan tijdens het schooljaar.

Indien u niet aanwezig kan zijn op de gemaakte afspraak, gelieve dan tijdig te verwittigen (24u op voorhand).