Welkom bij Initio, Logopediepraktijk gelegen te Peer.

Hier kunnen kinderen, jongeren en volwassenen terecht voor diagnostiek en behandeling van articulatiestoornissen, taalontwikkelingsstoornissen, neurologische stoornissen, leermoeilijkheden en leerstoornissen.
Mijn naam is Ine Jansen. In juni 2013 studeerde ik als logopediste af aan Thomas More te Antwerpen. Gedurende mijn studie deed ik ervaring op tijdens drie stages (bijzonder lager onderwijs, ziekenhuis en centrum voor ambulante revalidatie). Ik startte in 2013 als zelfstandig logopediste te Genk, maar verving dit door mijn eigen praktijk te Peer op 1 oktober 2014. Deze praktijk draagt de naam Initio. ‘Initio’ is Latijns voor ‘van bij het begin’. In de hoop dat dit voor mensen met een hulpvraag een mooi begin is, leek het mij wel gepast. Daarnaast draagt Initio de eerste twee letters van mijn eigen naam, wat leuk meegenomen is.

Als een echte bezige bij heb ik, behalve in de praktijk, werkervaring opgedaan tijdens vervangingen in Ziekenhuis Maas en Kempen te Bree/Maaseik en Mariaziekenhuis Noord-Limburg te Overpelt. Momenteel werk ik tijdens de schooluren ook als schrijftolk.

Ik probeer me steeds bij te scholen via studieavonden of bijscholingen. Zo volgde ik onder andere de cursus OMFT van Peter Helderop in december 2016.