Ik ben een geconventioneerd logopediste. Dit houdt in dat ik de officiële tarieven aanreken en het akkoord met de ziekenfondsen aanvaard. Ik houd mij aan de voorziene honoraria die door het RIZIV worden vastgelegd (hieronder weergegeven).

Tegemoetkoming door de mutualiteiten wordt verleend aan mensen met een specifieke stoornis (vb. taalontwikkelingsstoornissen, leerstoornissen, neurogene stoornissen). Hierbij houd ik mij aan de derdebetalersregeling. Dit betekent dat u enkel het remgeld aan mij betaalt en de terugbetaling door de mutualiteit rechtstreeks aan mij vergoed wordt.

Prestatie Honorarium Gewoon verzekerd Verhoogde tegemoetkoming
Terugbetaling Remgeld Terugbetaling Remgeld
Bilanzitting van 30 minuten vóór het begin van een logopedische behandeling € 32,20 € 24,70 € 7,50 € 29,20 € 3,00
Evolutiebilan in de loop van een logopedische behandeling € 45,90 € 34,90 € 11,00 € 41,40 € 4,50
Individuele zitting van min. 30 minuten: praktijk e.a. € 23,60 € 18,10 € 5,50 € 21,60 € 2,00
Individuele zitting van minimaal 30 minuten: school € 22,80 € 16,80 € 6,00 € 20,80 € 2,00
Individuele zitting van minimaal 60 minuten € 47,40 € 36,40 € 11,00 € 42,90 € 4,50
Bedragen van toepassing sinds 1 januari 2019


Indien er geen tegemoetkoming is zoals hierboven aangegeven, bijvoorbeeld bij lichte articulatieproblemen, kan toch via de aanvullende verzekering van je mutualiteit een tegemoetkoming gevraagd worden. Deze tegemoetkoming verschilt per mutualiteit. Hierbij is de derdebetalersregeling niet mogelijk.